Спортен празник

На 29.20.2020г. ще се състои спортен празник по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, и здравословен начин на живот за деца „Движение и здраве “ в Столична община.