План за работа на ДГ 18 през учебната 2020/2021 година в условията на Ковид 19

Можете да свалите плана за работа на ДГ 18 през учебната 2020/2021 година в условията на Ковид 19 

тук