ДГ 18“Детски свят“ спечели проект по програма на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта

Уважаеми родители,

За учебната 2019/2020г. ДГ 18“Детски свят“ спечели проект по програма на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта на стойност 2660лв., след актуализация поради епидемичната обстановка. Детската градина ще участва с допълнително финансиране от бюджета на стойност 832лв. Поради затварянето на детските градини от 16.03.- 26.05.2020 г. се налага да го реализираме по актуализирана програма .

Проектът „Да научим за конната езда – спортът, който лекува“ е част от стратегията на детската градина за повишаване на физическата активност и подобряване на опорно – двигателната и мускулна система. Насочен е към възрастовата група 5-6 годишни. Ще обхване 98 деца, 8 учители и 4 помощник възпитатели, медицинско лице. Непреки участници са служители на СТД “Мотен спорт“, родители, експерт от район „Средец“.

Ще се акцентира върху запознаване на децата с нова двигателна дейност – конната езда. Има за цел приобщаване към природата и изграждане на отговорно поведение, формиране на траен интерес към активен живот. Ще повиши информираността относно ползата от спорта за здравословния начин на живот.

Проектът ще се проведе в два етапа – презентиране на конната езда като спорт, знания за конете и взаимовръзката с човека и втори – спортно – състезателни игри с елементи от различни спортове.

Реализирането му ще протече като спортен празник в детската градина през месец октомври, при подходящо време и спазване на епидемиологичните мерки. Ще се презентират спорни пособия и уреди. Ще се организират специализирани спортни игри и подкрепа на децата със СОП.