Формуляр за информирано съгласие

Скъпи родители,

при постъпване на децата в детската градина, е небходимо да носите попълнен „Формуляр за информирано съгласие“ , който можете да свалите от линка по – долу:

Формуляр за информирано съгласие

 

Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца можете да видите тук