Записването на приетите деца в ДГ № 18 за учебната 2020/2021 г. / Удостоверенията за завършена подготвителна група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. Записването на приетите деца в ДГ № 18 за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ на място в детската градина, от 9.00 ч. до 16.30 ч.

2. Удостоверенията за завършена подготвителна група ще се получават от 20. 05. 2020 г. до 29. 05. 2020 г. от 9.00 ч. до 16.30 ч., при касиера на ДГ № 18 след погасяване на неплатени такси за детска градина и допълнителни дейности.

3. Всички родители, които не са платили таксите за детска градина и допълнителни дейности онлайн, могат да платят при касиера на ДГ № 18, всеки работен ден, считано от 18. 05. 2020 г., от 9.00 ч. до 16.30 ч.

4. Влизането на всички родители в ДГ № 18 ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки – на дистанция 1,5 м., с маски и калцуни.