Раздаване на  продукти по схемата „Училищен плод и Училищно мляко“

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 29 и 30 ти април , по график, ще бъдат раздавани продукти по схема „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“.

Всяко дете следва да получи в една опаковка полагащите му се продукти плодове и млечни продукти , за целия период на извънредното положение. Пакетите ще се раздават на входа откъм стопанския двор на детската градина. Продуктите ще се раздават при спазване на изискванията на здравния министър за работа в условия на извънредно положение – маски, ръкавици, без струпване на хора и спазване на дистанция.

При отказ от страна на родителите да получат продуктите, трябва своевременно да информират учителите на групите си.

Останалите продукти ще бъдат раздадени на нуждаещите се.

На 29 ти април от 10,00 до 14.00 часа ще се раздават продукти за децата от първа и първа А групи, втора и трета група.

На 30 ти април от 10.00 до 14 часа ще се раздават продукти за децата от трета А, трета Б, четвърта, четвърта А и четвърта Б групи.

директор Шопова

 

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!