Обява за конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности