Начало на учебната 2019/2020 год.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С радост очакваме нашите прекрасни деца от 02.09.2019 г. за учебната 2019/2020 год.
Тези родители, които са заявили присъствие на детето си  от тази дата , да носят следните документи :
1. Деца , отсъствали от  ДГ два месеца:
– Изследване за чревни паразити
– Здравно- профилактична карта
– Медицинска бележка за контакт с ОЗБ
2. Деца , отсъствали от  ДГпо-малко от два месеца:
– Здравно-профилактична карта
– Медицинска бележка за контакт с ОЗБ

Приемът на всички деца от детската градина ще бъде от към крилото на улица: „Владимир Василев“.
От централния вход ще се приемат децата от двете яслени групи.
Групите ще са сборни.
От ръководството

Драга Шопова Шопова
Директор