Директорът

Людмила Атанасова

Започва работа като учител в ДГ18 през септември 1980 г. след завършване ИДНУ „Н. Крупская “ със  специалност  „детски учител „, по-късно завършва висше образование с квалификационна степен магистър в СУ „Св. Климент Охридски “ със  специалност „предучилищна педагогика „.

През 2011 г. след придобита квалификация  става главен учител, а от месец октомври 2017 г. поема длъжността Заместник директор учебна дейност .

От месец юни 2020 г . е назначена за Директор на ДГ 18 .