Екип

За децата се грижи високо квалифициран екип от медицински сестри, помощник-възпитатели и учители.

Ние организираме образователно-възпитателния процес по начин, който да спомогне за пълното разгръщане на емоционалния, социалния, интелектуалния и физическия потенциал на детето. В своята работа учителите се стремят да осъзнаят специфичните потребности на отделните деца в групата, техните желания, интереси и потребности. Работим за това, детето да разбере, че то е добър, любвеобилен човек, който трябва да бъде уважавано за това, което е, а не възхвалявано за това, което прави.