Грамоти

ГРАМОТИ НА ДГ № 18

1987 год. – Отечествен фронт – гр.София
ГРАМОТА – за постигнати високи успехи в движението по изграждане, благоустрояване и хигиенизиране през 1987 год. на гр. София

2001 год. – Столична община район „Средец“ кмет Ем. Тодоров
ГРАМОТА – в раздел музика се присъжда на Ванина Петрова – соло народна музика от ОДЗ № 18 „Детски свят“

2002 год. – Столична община район „Средец“
ГРАМОТА – специална награда – сборна програма ІІ преглед на младежката художествена самодейност в район „Средец“ на ОДЗ №18 „Детски свят“
2002 год.Столична община район „Средец“ кмет Ем. Тодоров
ГРАМОТА – -награждава Драга Шопова за високи професионални успехи в областта на образованието и културата

2004 год. „Танцувай с мен“
ГРАМОТА – за постигнати резултати и отлично представяне в Галаконцерт по латиноамерикански танци на децата от ОДЗ № 18 „Детски свят“.

2005 год. – „Танцувай с мен“
ГРАМОТА – за отлично представяне на ІV годишен заключителен концерт по програмата „Танцувай с мен“

2006 год. – ДФБ „АРТ“ фестивал Генерален директор Роза Ветров
ДИПЛОМ – за творческо обаяние на Габриела Щерева – Минянг естраден вокал – соло младша група.
2006 год.ДФБ „АРТ“ фестивал Генерален директор Роза Ветров
Интернационален детски музикален фестивал „Звездички“
ДИПЛОМ – за второ място на Габриела Минянг
2006 год.Международен фестивал на детското народно творчество и културно наследство Москва – детски очи
ДИПЛОМА –ЛАУРЕАТ награждава Габриела Минянг в естраден вокал соло.
2006 год.- Ваканционно селище Лозенец
ДИПЛОМА –І място плажни игри
2006 год.- Ваканционно селище Лозенец
ДИПЛОМА –Участие в конкурса за фигури от пясък
2008 год. – „Танцувай с мен“
ГРАМОТА – отлично представяне на VІІ годишен заключителен концерт по програмата „Танцувай с мен“
2008 год.Съюз на работодателите в системата на народната просвета в Република България Председател на СРСНПБ
ГРАМОТА – Директор на годината на Драга Шопова ОДЗ № 18 „Детски свят“ за издигане авторитета на детската градина

2009 год.Спортен клуб по Таекуон-до
ГРАМОТА – успешно представяне на децата от курса за начално обучение по Таекуон-до
2009 годобщина Смолян ЦДГ „Слънце“ кмет Дора Янкова
ГРАМОТА – отлично представяне в Националната изложба по детски рисунки

2010 год.Институт за следдипломна квалификация
СЕРТИФИКАТ – Драга Шопова придобива професионална квалификация
Икономика и мениджмънт
2010 год.Република България МОМН Сергей Игнатов министър на МОМН
ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ „Неофит Рилски“ – удостоява се Драга Шопова
ОДЗ № 18 „Детски свят“ гр. София за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета

2011 год.АФРД – НСА Васил Левски
ГРАМОТА – активен партньор в реализацията на проект „Малките могат“

2011 годИК „Анубис“ Издателство „Булвест 2000“
ГРАМОТА – ІІ награда във фотоконкурс „Нашата лятна ваканция“

2012 год. – Национален детско юношески конкурс „Орфеева дарба“
ГРАМОТА – успешно представяне на Вокална група „Пухчета“
2012 годНационален детско юношески конкурс „Орфеева дарба“
ДИПЛОМА – Поощрителна награда
2012 годСтолична община ПК за ДМСТ към СОС
ГРАМОТА – успешно сътрудничество и отлично представяне на ІХ концерт на детските градини, работещи по програмата „Танцувай с мен“
2012 год – Мотен
ГРАМОТА – участие в Коледен спортен празник
2012/2013 год. – Конкурс оцвети нашето талисманче AVO – BELL ГРАМОТА – втора награда за Андреа Велева – стипендия за изучаване на английски език

2013 год. –Национална спортна академия изказва благодарност на ръководството на ОДЗ № 18 „Детски свят“ за ползване на басейна като учебна база за студентите от НСА

2014 год. – Х национален детско юношески конкурс с международно участие „Орфеева дарба“
ДИПЛОМА и БРОНЗОВ Медал на вокална група „Сребърни звънчета“
2014 год. – Х национален детско юношески конкурс с международно участие „Орфеева дарба“
ГРАМОТА – успешно представяне на вокална група „Сребърни звънчета“

2014 год. – Държавна агенция за закрила на детето 2014 – година на правата на детето
ГРАМОТА –активно участие в конкурс за рисунка и фотография „Победи опасностите !“
2014 год. – Детско-юношески футболен клуб Национал
ГРАМОТА – успешни първи стъпки при овладяване на футболните техники на децата от ОДЗ № 18 „Детски свят“

2015 год. – Столична община гр. София кмет Йорданка Фандъкова
ГРАМОТА – заслуги за изграждане на привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда в детското заведение.

2016 год. – Безопасна детска градина
СЕРТИФИКАТ в уверение на това, че ДГ № 18 „Детски свят“ използва продукт „Безопасна детска градина“
2016 год. – Столична община гр. София кмет Йорданка Фандъкова
УДОСТОЯВА – ОДЗ № 18“Детски свят“ район „Средец“ за най добър стопанин на материалната база, участие в програмно и проектно финансиране за повишаване ефективността на образователния процес

2018 год. – Република България
ГРАМОТА – Президентът на Република България удостоява ДГ № 18 „Детски свят“- 4 група в знак на признателност и уважение за участието в благородната мисия „Българската Коледа“