За нас

ДГ №18 „Детски свят“ се намира в ж.к ”Яворов”, в непосредствена близост до  Борисовата градина. Разполага с просторни, естетически оформени помещения, отговарящи на всички изисквания за обучение и възпитание на деца от предучилищна възраст. За игри и спорт на открито има голям и красив озеленен и обезопасен двор с площадки, оборудвани със съвременни парко-мебели,  противоударна настилка, катерушки, пейки, пързалки. Разполагаме с футболно игрище, модерен плувен басейн, който активно се използва през всички сезони.

ДГ № 18 е общинско детско заведение. В него функционират 9 групи детска градина и 2 групи ясла. В яслените групи се приемат деца от 1 до 3 години, а градинските групи се посещават от деца от 3 до 7-годишна възраст. Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов.

В ДГ 18 „Детски свят“ работят психолог, ресурсен учител и логопед.

Организацията на работа в детското заведение е целогодишна. Престоят на децата е целодневен от 7.30 до 18.30 часа, като до 19.00 часа има дежурна група. Осигуряваме четирикратно хранене – закуска, допълнителна  закуска в 10 часа, обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст.

Учебни занимания се водят и сутрин и след обяд, като се редуват с много и разнообразни допълнителни дейности, както и с много игри и развлечения. С децата, имащи говорни проблеми, работи квалифициран логопед. Често ни гостуват със свои постановки и шоупрограми, куклени театри, илюзионисти. В ДГ №18 се осъществява богата и разнообразна възпитателно-образователна работа, като нейният приоритет е всестранното и пълноценно изграждане на детската  личност. Работи се по утвърдени от МОН програми и се използват учебни помагала (индивидуални книжки за децата, дидактически табла, сборници, енциклопедии и др.), които се избират ежегодно от учителите.

     В детското заведение се провеждат и допълнителни педагогически дейности, извън учебния план. Участието в тях става по желание на родителите и се заплаща отделно от таксата за детска градина. Тези дейности са :

  • Английски език
  • Приложни изкуства
  • Плуване
  • Народни танци
  • Латино танци
  • Таекуон-до
  • Футбол
  • Йога
  • Солово пеене

 Много желани и обичани от децата са екскурзиите, както  и лагерите, които организираме – ски-училище през зимата и летен лагер.

      Приемът в ДГ 18 се осъществява съгласно Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на СО, приети от СОС.