Допълнителни дейности

В детското заведение се провеждат и допълнителни педагогически дейности, извън учебния план. Участието в тях става по желание на родителите и се заплаща. Тези дейности са:

 • Английски език
 • Български народни танци
 • Латино и модерни танци
 • Приложни изкуства
 • Солово пеене
 • Йога
 • Таекуон-до
 • Футбол
 • Плуване
 • Екскурзии
 • Ски училище
 • Зелено училище

Английски език

Курсът на обучението е устен и е насочен към развиване на умения за слушане с разбиране и говорене, като включва богато разнообразие от езикови форми и учебни тактики – диалози, приказки, игри, рисунки,стихотворения, песни.

Български народни танци

В детската градина се провежда обучение по български народни танци.
Обучението (заниманията) се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Учебното съдържание обхваща: танц, музика, слово, фолклорни хора, игри и обичаи. Курсът на обучението:
– развива ритмичност, музикалност, танцувалност и координация на движенията;
– оформя правилна стойка, усилва физическата издръжливост, бързина, ловкост, отскокливост, гъвкавост;
– създава усет за специфисата на българската интонация и ритъм, развива интелектуалните способности, изгражда бърза реакция и мисъл.
Курсът по български народни танци има за цел развиването на определени умения и подобряването на музикалната и двигателната култура на децата. Заниманията с народни танци развиват чувството за ритъм, оформят правилна стойка на тялото, отключват артистичните заложби на детската личност и спомагат процесите на общуване. Танците имат и възпитателно въздействие – приобщават децата към танца като съвкупност от изкуство и спорт. Децата заучават определена хореография и сценичното ѝ представяне.

Модерни и латино танци

В детската градина се провежда обучение по модерни и латино танци.
Обучението (заниманията) се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Учебното съдържание обхваща: танц, музика, слово, латино и модерни танци. Курсът на обучението:
– развива ритмичност, музикалност, танцувалност и координация на движенията;
– оформя правилна стойка, усилва физическата издръжливост, бързина, ловкост, отскокливост, гъвкавост;
– развива интелектуалните способности, изгражда бърза реакция и мисъл.
Курсът по танци има за цел развиването на определени умения и подобряването на музикалната и двигателната култура на децата. Заниманията с танци развиват чувството за ритъм, оформят правилна стойка на тялото, отключват артистичните заложби на детската личност и спомагат процесите на общуване, както вътре в групата, така и извън нея. Танците имат и възпитателно въздействие – приобщават децата към танца като съвкупност от изкуство и спорт. Децата заучават определена хореография и сценичното ѝ представяне.

Приложно изкуство

В детската градина се провежда обучение по приложно изкуство.
Обучението (заниманията) се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Основната задача на детското ателие по приложни изкуства е да приобщи децата към света на изкуството, да развие техните дарби и наклонности, да стимулира позитивното мислене и поведение.
Приложното изкуство включва – рисуване върху стъкло, моделиране, изработка на кукли, керамика, декупаж, изработка на картички, техники с глина, папиемаше, колажи, различни видове релефни пана и декоративни елементи, работа с отпадъчни материали, дизайн.

Солово пеене

В детската градина се провежда обучение по Солово пеене. Допълнителната дейност “Солово пеене с микрофон на БГ забавна музика” се ръководи от магистър вокален педагог.

Йога

В детската градина има занимания по йога 1 път седмично . По особено забавен начин децата се запознават с философията и ценността на йогата .Техниките на йога освен много забавни са и полезни за здравето на децата и възпитават у децата отношение към себе си и околните .Заниманията са съобразени с възрастта на децата и индивидуалните възможности.

Таекуон-до

Мисията на обучението по Таекуон-До е формирането на здравословен, щастлив и пълноценен начин на живот, чрез практикуването на бойното изкуство. Основна цел на бойното изкуство е достигане на висока степен на самодисциплина и самоконтрол на тялото и ума. Именно това превръща бойния спорт в изкуство – изкуството да опазиш собственото си здраве и живот, това на околните и дори на агресивния нападател. Запознаването с моралните принципи на бойното изкуство, още в ранна детска възраст, дава принос в изграждането на правилно поведение, възпитание, дисциплинираност, уважение към другите деца, учителите, учебното място и въобще в нравственото израстване на личността.
Тренировките по Таекуон-До оказват изключително благотворно въздействие върху здравето и физическата дееспособност на човешкия организъм. Развиването на гъвкавостта и мускулната тъкан укрепва ставите и опорно-двигателния апарат като цяло. Посредством специфичните упражнения, в тренировъчната дейност се подобрява мускулната координация, повишава се ловкостта, равновесието, концентрацията, устойчивостта на вниманието, периферното зрение, способността да се реагира своевременно и адекватно в трудни и бързо променящи се ситуации. Развива се психомоториката, повишава се бързината на двигателните реакции.

Футбол

Обучението по футбол в детската градина има за цел да укрепи здравето на децата , да постигне хармонично развитие на тялото и да формира първоначален интерес към футбола и развиване на общофизически качества .Обучението развива бързина , ловкост координация на движенията .По-големите деца овладяват технически средства и тактически действия .Децата се учат да разбират основните изисквания на футболната игра .

Плуване

В детската градина се провежда обучение по плуване. Плуването и забавните игри във вода определено са нещо, което се харесва на много малки деца. Интересът им към приятното усещане на тялото в басейна и многобройните възможности за занимания са само част от предимствата. С продължителното занимание в басейн се развиват гъвкавостта, балансът и се избягват здравословни проблеми, свързани както с детското затлъстяване, така и с диабета.

Екскурзии

Красивата ни природа е идеално място за провеждане на екскурзии с децата, а пътуването може да се окаже голямо приключение за децата. При туристическите пътувания с децата посещаваме много музеи, градски и природни забележителности.
Забавни игри с аниматори.

Ски училище

В ски училище ще се развият уменията на децата върху ските. Създаването на подходяща среда, в която децата получават добро обучение, внимание и уважение чрез упражняване на физическите си умения и развитие на личните си достижения за скорост, сила и добра координация в зимните спортове е предпоставка за развитие на детски зимен спорт.

Зелена детска градина

Тя е метод за обучение чрез преживявания и приключения сред природата.
 По време на зелената детска градина, децата се запознават не само с десетки растения и животни и посещават много културни и природни забележителности, но и преоткриват възможностите и талантите си, развиват уменията си, закаляват се със спорт, научават се да пазят природата, социализират се. Идеята е да се редуват физически занимания с такива, развиващи творческото мислене, интелекта, уменията за колективна работа, да научат много полезни неща по интересен и приятен .