Защита на личните данни

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Заявление за достъп до лични данни

Политика за защита на лични данни

Оценка на въздействието 2024г.

Длъжностно лице по Закона за защита на личните данни – адв.Елена Златева – ezlatevaa@abv.bg, тел.0882030565