Дневен режим

Целодневна организация на дейсностите в учебното време от 15.09.2019  до 31.05.2020  г.