Дневен режим

Целодневна организация на дейностите в учебно време от 15.09.2023  до 31.05.2024  г.

 ЧАС

ОРГАНИЗАЦИЯ

7.00 часа

ПРИЕМ. ЗАНИМАНИЯ ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА

8.00 часа

УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ

8.30 часа

СУТРЕШНА ЗАКУСКА

9.00 часа

ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ

10.00 часа

ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА

10.30 часа

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

11.00 часа

РАЗХОДКИ И ИГРИ НА ОТКРИТО

12.00 часа

ОСНОВНО ХРАНЕНЕ – ОБЯД

13.00 часа

СЪН

15.00 часа

ОСНОВНО ХРАНЕНЕ – ЗАКУСКА

16.00 часа

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

17.30-18.30 часа

ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА